การบริโภคข่าวสารในสังคมบันเทิง ถือได้ว่าเป็นการติดตามข่าวของศิลปินนักแสดง ที่ทำให้เกิดประเด็นร้อนสุดฮิตรายวัน กระทั่งผู้บริโภคข่าวที่มาในรูปแบบแฟนคลับ ต้องอินไปตามกระแสของข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ได้มีการออกข่าวสารมาว่าศิลปินนักแสดงชาวไทยที่เกิดเป็นประเด็นข่าวร้อน พร้อมทั้งดารานักแสดงคนนั้นก็ต้องกลายเป็นข่าวแบบรายวันเป็นอีกนาน หากกระแสการตอบโต้ข่าวเพื่อค้นหาหลักฐานหรือข้อเท็จจริง ยังคงมุ่งไปในลักษณะที่ทำให้เกิดประเด็นหาความเป็นจริงไม่ได้ และนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยส่วนมากที่มาในรูปแบบแฟนคลับดารา ต้องคอยติดตามข่าวสารในแวดวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง หรือกระทั่งการติดตามข่าวสารของดารานักแสดงในรูปแบบรายวันเลยก็มี     ส่วนกระแสการเกาะติดข่าวบันเทิงทุกวันนี้ ยังคงเป็นไปในแนวทางที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากจากการกระจายข่าวอย่างทั่วถึงในทุก ๆ รูปแบบ ทำให้มีคนไทยส่วนมากมักทำการติดตามข่าวประเด็นร้อนรายวัน โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ทำให้ชาวไทยต้องไม่พลาดไปกับการรับชมข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการติดตามข่าวของชาวไทยส่วนใหญ่ มักเป็นไปตามกระแสสังคมที่มีขึ้น ทำให้เกิดการบริโภคข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ตนเองสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้แบบประจำวัน ส่วนข้อดีก็คือทำให้ข่าวบันเทิงวันนี้ ยังคงเป็นข่าวรูปแบบหนึ่งที่ไม่เงียบเหงา แต่ข้อด้อยคือ ข่าวบันเทิงวันนี้คงเป็นข่าวบันเทิงวันนี้ประเด็นร้อนที่ไม่สิ้นสุด จนกระทั่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับประเด็นต่างๆ เหล่านี้มากจนเกินควร