เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงจะประสบปัญหาหรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันอยู่ภายในบางเรื่อง จนทำให้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยส่วนมากจะต้องรู้เท่าทัน เพื่อจะดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนภายในบางกรณี จึงเป็นผลดีต่อผู้ที่ไล่ตามรับชมข่าวในประจำวัน ก็เพราะว่าข่าวด่วนส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวพิเศษ ที่จะต้องจัดทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รับทราบ และบางกรณีก็เกือบจะต้องมีการรายงานอย่างคับขัน เพื่อความปลอดภัยของชาวไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะเช่นนั้น การร่วมมือของผู้รายงานข่าวจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เช่นกัน     อาชีพผู้สื่อข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็สามารถที่จะเป็นผู้รายงานข่าวได้ เนื่องจากถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นความจริง สำหรับหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือว่าการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจจะที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เพราะเช่นนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นจะต้องรักษาจรรยาบรรณของตัวเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข่าวหรือการค้นหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในช่วงเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาภายในรูปแบบข่าวด่วนในปัจจุบันนี้ หากไม่มีฝีมือจริง ๆ ก็อาจจะยากที่จะได้ข่าวนั้นมา ส่วนการร่วมมือของนักข่าวในแต่ละสำนัก ถือได้ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการสืบค้นหาความจริงของเนื้อเรื่องข่าว ข่าวด่วน