สะพานแม่น้ำแควถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะมีการสร้างขึ้นมายุคสงครามที2 ในยุคนั้นสะพานแม่น้ำแควได้เสียหาย จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยได้มาซ่อมแซมใหม่ สมัยปัจจุบันเป็นสะพานแห่งสันติภาพ เนื่องจาก เดิมสะพานแม่น้ำแควไม่เคยมีจริงอยู่ภายในประวัติศาสตร์เลย แต่ทว่าทางอเมริกาได้มีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมา จึงได้มีการตั้งชื่อสะพานท่ามะขามกลับเป็นสะพานแม่น้ำแคว ทำให้นักเดินทางได้เดินทางมาชมภายในสถานที่จริงๆ จึงทำให้กลับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง สามารถสร้างเงินรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นได้ดีเยี่ยม  สะพานเดิมที่คนเคยพบเห็นกันนั้นจะเป็นเหล็กโค้ง  ส่วนใหญ่แล้วสะพานนั้นจะมีการทำจากไม้กันส่วนมากแต่ที่แห่งนี้มีการทำสะพานจากเหล็กที่สามารถทนต่อสภาพต่างๆได้ดี     กาญจนบุรีถือว่า เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวพูดถึงกันไม่ขาดปากเลย จนทำให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่สำคัญไม่ว่าใครก็ต้องมาสะพานแม่น้ำแคว สะพานแม่น้ำแควมีการจัดงานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จึงทำให้ช่วงนี้มีนักเดินทางเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นปริมาณมาก และมีการรำลีกถึงวันสำคัญในการสร้างทางรถไฟสายมรณะด้วย จะเป็นเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จะมีการแสดงมากมายเพื่อรอตอนรับนักท่องเที่ยว และจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ การแสดงพื้นบ้าน และการออกร้านขายของพื้นบ้านมากมายไว้ให้นักเดินทางได้เลือกซื้อหากัน ในการเดินทางมาสะพานแม่น้ำแควแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้หลายทางเลย ไม่ว่าจะอาจจะส่วนตัวหรือว่ามาทางรถไฟก็ได้คะ กาญจนบุรี